Aktiviteter


NLM Hamar Misjonsforsamling er et fellesskap av ulike mennesker fra forskjellige generasjoner. Derfor ønsker vi å legge vekt på å ha et tilbud for alle. 

Søndagsmøtet

Forsamlingens hovedmøte er søndag formiddag. Vi ønsker at disse møtene skal ha et familierettet fokus, samtidig som både unge og gamle skal føle seg inkludert. Som regel samles vi alle i begynnelsen av møtet før barna går til Maksklubben. Vi er takknemlige for at vi får være et fellesskap der vi er vant til å være sammen på tvers av generasjonene, og ønsker å ta vare på denne kulturen.

På søndagsmøtene legger vi vinn på at forkynnelse, bønn, lovsang og misjon skal ha en sentral plass. Omtrent en søndag i måneden inviterer vi til nattverd. Vi har også et månedlig familiemøte, da uten tilbud om eget barneopplegg. Vi tilbyr oversettelse til engelsk på de fleste av våre søndagsmøter. 

Vi ønsker å bygge forsamlingen som et åndelig hjem for alle generasjoner, og arbeide for å styrke de sosiale og åndelige fellesskapene i forsamlingen. Derfor tilbyr vi som regel også en kopp kaffe og noe å bite i etter søndagsmøtene våre.