Informasjon

"Vi vil være en forsamling som vinner nye, bevarer, utruster og sender"

NLM Hamar Misjonsforsamling er et kristent fellesskap som står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

I samsvar med NLMs grunnregler, bygger misjonsforsamlingen sitt arbeid på Den Hellige Skrift (Bibelen) og på den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. De oldkirkelige bekjennelser (Den apostoliske, nicenske, og athanasiske trosbekjennelse), Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana), og Luthers lille katekisme.

NLM Hamar Misjonsforsamling har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter

Forsamlingens motto er: Verden for Kristus.

Visjon: Vi vil være en forsamling som vinner nye, bevarer, utruster og sender.

Arbeidet for å utbre Guds rike skjer ved: 

  • regelmessig familierettet møtevirksomhet hvor Guds ord, bønnen og misjonskallet står sentralt. 
  • forvaltning av sakramentene dåp og nattverd i samsvar med Guds ord.
  • systematisk bibelundervisning.
  • å bygge et åndelig hjem for alle generasjoner, og arbeide for å styrke de sosiale og åndelige fellesskapene i forsamlingen.
  • å hjelpe hverandre til å finne vår plass i en forening eller smågruppe.
  • å inspirere og utruste til tjeneste for Gud.
  • evangeliserende arbeid med et utadrettet mål.
  • personnært og oppsøkende arbeid med omsorg for hele mennesket.
  • å motivere til regelmessig givertjeneste.
  • å etablere nytt arbeid i områder der NLMs arbeid står svakt. Dette gjøres i samarbeid med regionen og eventuelle lokale foreninger.
Undersider (22): Vis alle
Comments