Informasjon‎ > ‎

Årsmøtet

Misjonsforsamlingens årsmøte holdes så tidlig som mulig på nyåret, senest innen utgangen av mars. Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet. 

På årsmøtet behandles styrets årsmelding, regnskap og budsjett. Årsmøtet velger også styreleder, styremedlemmer og valgnemnd.

Årsmøtet er også en viktig arena for å drøfte forsamlingsarbeidet. Derfor legger vi vekt på å gi god plass til samtale om arbeidet i året som gikk og drøfte linjer og målsettinger for arbeidet fremover. 

Les mer om årsmøtet i Lover for NLM Hamar Misjonsforsamling