Informasjon‎ > ‎Årsmøtet‎ > ‎

Årsmøte for NLM Hamar Misjonsforsamling 2010

Innkalling

Når: Søndag 11. april 2010, kl. 12:30 (etter formiddagsmøtet).
Hvor:
Misjonssenteret, St. Olavs gate 76, Hamar.

Sakliste


Sak 1/2010: Valg av ordstyrer og referent


Sak 2/2010: Godkjenning av sakliste


Sak 3/2010: Godkjenning av referat fra årsmøtet i 2009

Se vedlegg nederst på siden.


Sak 4/2010: Framlegging og godkjenning av årsmeldinger for 2009


Sak 5/2010: Framlegging og godkjenning av regnskap for 2009 og budsjett for 2010


Sak 6/2010: Valg av styreleder

Kandidat: Halvard Furnes for ett år.


Sak 7/2010: Valg av styre

Kandidater: Halvard Furnes, Sidsel Marie Gjerlaug og Ingunn Kristine Gravem for to år.


Sak 8/2010: Valg av valgnemnd

Kandidat: Magne Rydland.


Sak 9/2010: Revidering av vedtektene for NLM Hamar Misjonsforsamling (se forslag)


Sak 10/2010: Samtale om arbeidet


Sak 11/2010: Neste årsmøte


Ċ
Ole Kristian Sameien,
22. apr. 2010, 03:06
Ċ
Ole Kristian Sameien,
31. mar. 2010, 10:42
Ċ
Ole Kristian Sameien,
31. mar. 2010, 04:58
Comments