Informasjon‎ > ‎Årsmøtet‎ > ‎

Årsmøte for NLM Hamar Misjonsforsamling 2013

INNKALLING

Årsmøte for NLM Hamar Misjonsforsamling 2014
Tid: Mandag 3. mars 2014, klokka 19:30 (starter med kaffe kl. 19.00).
Sted: Brukshuset, Stormyrvegen 11, Hamar.  

Sak1/2014 Valg av ordstyrer og referent
Sak 2/2014 Godkjenning av saksliste
Sak 3/2014 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2013
Sak 4/2014 Framlegging og godkjenning av årsmeldinger for 2013
Sak 5/2014 Framlegging og godkjenning av regnskap for 2013
Sak 6/2014 Valg av styre
Sak 7/2014 Valg av styrerleder
Sak 8/2014 Valg av valgnemd
Sak 9/2014 Valg av revisorer
Sak 10/2014 Neste årsmøte
Sak 11/2014 Orienteringer
Sak 12/2014 Samtale om arbeidet
Sak 14/2014 Eventuelt

Ċ
Ole Kristian Sameien,
10. mar. 2013, 00:21
Ċ
Ole Kristian Sameien,
8. mar. 2013, 13:14
Comments