Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

A day of skiing

The international group arranged a day in the mountains. Eleven persons from six different nations joined the trip that went to Nordseter by Lillehammer.

By Ole Kristian Sameien, based on a report from Magne Rydland
text_6534
See bigger pictures
The arrangement took place on Saturday 18th of Mars. A small group went up to Sølvi and Magne Rydland’s hut early in the morning to prepare for the others to come. The group arrived at 12 o’clock, and the first thing that happened was lunch in the hut.

After eating lunch, almost everyone went out skiing! Annbjørg and Jan Terje Løitegård had provided six pair of skis, and the others used skis from the cabin. Some of the new “ski fanthoms” had skis under their feet for the first time of their lives! One from the group told that he knew how to ski because he had learned it by watching the TV! The instructors were very impressed – he really fixed it!

After almost two hours, a tired and very satisfied group of participators and instructors arrived at “Bjørnehiet”, which is the name of the hut. They were thirsty and hungry! The dinner was prepared and eaten. It was a simple meal, but everybody was pleased and happy. As we were sitting quiet around the fireplace, felling the satisfaction of the new experiences, Magne give a little speech, mainly by reading from John 4. After a nice day in the mountains, the international group returned to the Hamar area, filled with good memories and some sourer muscles!

Den internasjonale gruppen arrangerte en dag til fjells. Elve personer fra seks forskjellige land ble med på turen som gikk til Nordseter ved Lillehammer.

Arrangementet fant sted lørdag 18. mars. En liten gruppe reiste opp til Sølvi og Magne Rydlands hytte tidlig på morgenen for å gjøre klart for de andre som skulle komme senere. Hele gruppen var på plass klokka 12, og det første som skjedde var lunsj på hytta.

Etter å ha spist lunsj, gikk nesten alle ut for å gå på ski. Annbjørg og Jan Terje Løitegård hadde fått tak i seks par ski, og de andre parene ble funnet på hytta. Noen av de nye ”ski-fantomene” hadde ski på beina for første gang i livet! En fra gruppa fortalte at han kunne gå på ski fordi han hadde lært det ved å se på TV. Instruktørene var veldig imponerte – han fikset virkelig teknikken.

Etter nesten to timer, kom en fornøyd og trøtt gjeng til ”Bjørnehiet”, som er navnet på hytta. De var både tørste og sultne! Middagen ble laget og spist. Selv om det var et enkelt måltid, var alle fornøyde og glade. Mens vi satt stille rundt peisen, med en tilfredse over de nye opplevelsene, hadde Magne en liten tale som hovedsaklig besto av at han leste fra Johannes 4. Etter en fin dag til fjells, returnerte den internasjonale gruppen til Hamarområdet, fylt av gode minner og ømme muskler!
Oppdatert 22.03.06
Comments