Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Fargerik juletrefest

Fargerik juletrefest

Tradisjon tro ble det også i år arrangert juletrefest på Ormseter. Fem minutter før festen startet så det ikke ut til at mange fra asylmottaket ville dukke opp. Men snart strømmet folk fra hele verden inn i festlokalene.

Av Ole Kristian Sameien
Det var en fargerik forsamling som gikk rundt juletreet på Ormseter.
Det var en fargerik forsamling som gikk rundt juletreet på Ormseter.
Juletrefesten til Hamar Misjonssamband har i mange år blitt arrangert på Ormseter ungdomssenter ved Gåsbu. Også etter at asylmottaket ble en realitet har tradisjonen blitt holdt i hevd, dog som en mer internasjonal og fargerik samling.

På forhånd var det blitt satt opp plakater som inviterte asylantene til en tradisjonell norsk juletrefest på Ormseter. Men fem minutter før festen skulle starte, var det stort sett den faste flokken i forsamlingen som var på plass. Hadde vi lyktes med å få ut meldingen om at alle var velkomne?

Plutselig strømmet det på med folk. Stolene som var satt ut, ble fylt opp, og flere stoler måtte bæres inn. Med et overfylt lokale kunne festen settes i gang.

Marte Vikanes Sameien ledet festen. Hun ønsket forsamlingen velkommen på både norsk og engelsk. Programmet besto av julesanger, flere sanginnslag og en tospråklig andakt. Ole Kristian Sameien fortalte om englenes rolle i juleevangeliet, hva de sa om Jesusbarnet og Guds frelsesplan.

Etterpå var det tid for lek og moro. Forsamlingen ble delt i fire lag som hver for seg skulle mime forskjellige ord. Stemningen var høy da en gruppe barn og unge gikk av med seieren.

Etter juletregangen var det kaffe og julekaker, og praten gikk livlig i hele lokalet. Julenissen dukket også opp med godteposer til barna. Det er liten tvil om at juletrefesten på Ormseter er en viktig samling – både for forsamlingen på Hamar og for de som prøver å finne seg til rette i et nytt land.
Oppdatert 26.01.05
Comments