Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Herre, vis oss din vei

Visjonsdokumentet: "Herre, vis oss din vei"

Hamar Misjonssamband ønsker å være med å bidra til at vårt mål, Verden for Kristus, kan realiseres lokalt såvel som globalt. Derfor ønsker vi å styrke fokuset på den lokale forsamlingen.

Av Ole Kristian Sameien
Hamar Misjonssamband ønsker at forsamlingen skal være som et hjem.
Hamar Misjonssamband ønsker at forsamlingen skal være som et hjem.
Vi ønsker at forsamlingen skal være:
Et hjem for å...
• vokse
• vinne
• tjene
• sende
• hvile
• tilbe

Et hjem
Vi ønsker at forsamlingen skal fungere som en søskenflokk.

Vokse
Vi ønsker at forsamlingen skal bidra til vekst i erkjennelse og kunnskap om Gud, og at dette bidrar til kjærlighet og gode gjerninger.

Vinne flere
Vi ønsker at vi gjennom arbeidet får oppmuntring og kraft til å bygge relasjoner med mennesker vi ønsker å vinne for Jesus. Vi ønsker at forsamlingen skal bli et møtepunkt som inkluderer alle.

Tjene med iver og glede
Vi ønsker at de troende skal tjene hverandre og forsamlingen med de nådegaver som Gud gir den enkelte.

Sende med glede
Vi ønsker å stå bak våre utsendinger i bønn og forpliktende givertjeneste. Vi ønsker et sterkt fokus på misjon i våre møter.

Hvile
Vi ønsker at forsamlingen skal være et stoppested og en påfyllingsstasjon i en hektisk hverdag.

Tilbe
Vi ønsker at vi gjennom vårt engasjement, som enkeltmennesker og forsamling, kan tilbe og ære Gud gjennom arbeidet vi gjør.

Hvor?
Vi er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 76 i Hamar, men ser for oss at Hamar Misjonssamband i fremtiden vil kunne være et senter for en større del av nærområdene til Hamar. Folk fra både Ringsaker, Løten, Elverum og Stange kommuner vil kunne trekkes inn i et regionalt fellesskap på Hamar. Derfor jobber vi med å få oss nye og større lokaler som forsamlingen kan vokse i.
Oppdatert 24.08.04
Comments