Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Mye lyd og god stemning

Det første møtet i Misjonssenteret dette semesteret var et familiemøte. Det var en stor flokk av barn og voksne som møtte opp.

Av Ole Kristian Sameien
Den nye
Den nye "ettåringen", Svenni ble presentert og bedt for på møtet.
Når det er familiesamling i Misjonssenteret er møtet lagt opp slik at alle generasjoner kan føle seg velkomne. Det ble sunget flere gode barnesanger, og både store og små var med og løftet taket i allsangen. Særlig var volumet på topp da forsamlingen sang med et barnekor som forsangere.

Forsamlingslederen hadde andakt om det kristne fellesskapet. Ut fra et medbrakt skap, for anledningen kalt ”det kristne fellesSKAPET”, dro han fram både Jesus, Bibelen, misjonen og kjærligheten til hverandre. Dette er ingredienser som skal gjøre forsamlingen til et godt sted å være.

Ny ettåring
Semesteråpningen var også en fin anledning til å ønske den nye ”ettåringen” i Hedmark krets velkommen. Sveinn Einar Zimsen Fridriksson – eller Svenni som han normalt blir kalt – ble intervjuet av kretssekretæren. Etterpå ble han bedt for som en markering av at han nå tar fatt på sin tjeneste i kretsen. Svenni vil ha hovedbase i Hamar, og han vil være aktivt med som leder i MAKS-klubben og IVRIG.

NLMs misjonsarbeid i Mongolia var også sterkt oppe i møtet. Det ble vist en ny misjonsfilm med Alf Gjøsund i hovedrollen. Filmen ga et godt innblikk i arbeidet Misjonssambandet driver blant mongolerne, ispedd litt humor som fikk lattermusklene i gang i forsamlingen.

Større plass til alle
I forkant av semesteråpningen ble det gjort noen endringer i lokalene. Noen av dørene til den lille salen MAKS-klubben har brukt ble tatt vekk for å gjøre møtesalen større. I tillegg er det gjort endringer i 2. etasje for å frigjøre den største leiligheten til bruk for barna. Vi tror dette kan bli en løsning som vil fungere godt med tanke på både barna og de voksne.
Oppdatert 17.08.05
Comments