Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Økte inntekter i Hamar

”En levende erobringstrang er forsamlingens indre kraft,” skrev noen av NLMs misjonsledere i 1942 i et dokument om byarbeidet i Norge. “Den dagen trangen til å vinne de andre forsvinner, vil vekkelsen utebli, og vår gjerning ha fått sitt dødsstempel”.

Av Ole Kristian Sameien
NLM Hamar Misjonsforsamling har økt inntektene med 50% i 2005 sammenlignet med 2004.
NLM Hamar Misjonsforsamling har økt inntektene med 50% i 2005 sammenlignet med 2004.
Dette var noe av det som var oppe på årsmøtet til NLM Hamar Misjonsforsamling. Det var mange som møtte frem på årsmøtet i år, og det var en oppmuntret formann som kunne legge fram meldingen om alt det positive som skjer i forsamlingen. Kai Ove Berg leste om økte inntekter, gode møter og godt opplegg for barna.

Forsamlingen har vært i en forandringsprosess over flere år. I 2004 ble det ansatt en forsamlingsleder. I 2005 kom nye vedtekter for forsamlingen på plass, noe som også innebar at Hamar Misjonssamband skiftet navn til NLM Hamar Misjonsforsamling.

Økning i inntektene
Forsamlingens inntekter viser også en god utvikling. Forsamlingens kasserer, Jostein Nogva, kunne melde at inntektene har økt med ca kr 100.000,- i forhold til 2004. Dette innebærer en økning på rundt 50% i forhold til året før. Det er gledelig å se at flere har meldt seg som faste givere, uten at det har gått ut over kollektene. Styret vil gjerne takke alle som har bidratt til at vi i 2005 har kunnet overføre mer til misjonen!

Få kandidater
Valget er et viktig element i et årsmøte. Dessverre hadde ikke styret maktet å få nok kandidater til styret. Tonje Faraasen ble valgt inn som fast styremedlem, mens Svein Kåre Rydland og Anne Røsberg kom inn som varamedlemmer. Det betyr at det også i det kommende året vil mangle ett medlem i styret i forhold til det vedtektene legger opp til. Styret vil legge det inn over forsamlingen og be om at Gud må reise opp ledere som både er utrustet og villige til å gå inn i dette viktige arbeidet.

”En levende erobringsånd”
Som en innledning til samtale hadde forsamlingsleder Ole Kristian Sameien et ”profilforedrag” der han trakk noen linjer for forsamlingsarbeidet før, nå og inn i framtiden. Han tok utgangspunkt i dokumentet ”Vårt arbeid i byene” som ble skrevet av misjonens ledere i 1942.
- Det er interessant å se hvor framsynte de var. Mye av det de skrev om den gangen er blitt virkelighet i dag, både dette at forsamlingene nå kalles misjonsforsamlinger og innføringen av direkte medlemskap.

Videre ble det løftet fram fem punkt misjonslederne spesielt ville legge vekt på:
1) Barne- og ungdomsarbeidet.
2) Nådegavenes utnyttelse.
3) At forsamlingen skal være et åndelig og trivelig hjem.
4) Bønnens plass i arbeidet.
5) At erobringsånden fikk være levende i forsamlingslederne.

”God organisering er viktig, men arbeidet må bæres og drives fram av Kristi kjærlighets tvingende makt”. Det er viktig at denne tenkningen også får prege forsamlingsarbeidet på Hamar.
- Det å ha en levende erobringsånd innebærer at vi aldri må være fornøyd med status quo. Så lenge det går folk rundt oss som ikke kjenne Jesus, så har vi et ansvar for å nå dem. Dette må også prege vårt arbeid inn i framtiden, sa forsamlingslederen.

Bønn om vekst
Styret har konkretisert noen målsetninger, både i forhold til kvantitet og virksomhetsområder. Det er dristig, men samtid en hjelp til å evaluere det vi driver med.

Målsetningen om vekst i forsamlingen må kalle oss til å be den Gud som gir vekst sende sin ånd og kraft over arbeidet. Bare slik kan vi lykkes med vår visjon: Å nå verden for Kristus! Både styret og forsamlingslederen er avhengige av forbønn. Takk for at vi kan stå sammen i verdens viktigste arbeid.
Oppdatert 30.01.06
Comments