Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Statskirken - en sekt?

Et bispevalg er også et verdivalg. Hvem de nominerte kandidatene er, og den som til syvende og sist blir valgt til biskop gir et tydelig signal om Den norske kirkes kurs.

Av Ole Kristian Sameien
Står Den norske kirke i ferd med å havne på sidelinjen?
Står Den norske kirke i ferd med å havne på sidelinjen?
Hør innslaget om kritikken til de nominerte kandidatene på NRK Hedmark og Oppland
Det er mange interessenter når det gjelder bispevalget i Hamar bispedømme. En uoffisiell stemmegivning på Hamar Dagblad sine nettsider gav et solid flertall til Einar Gelius som neste biskop. Flere politikere har gått i bresjen for å få en ny biskop som kan følge opp Rosemarie Køhns liberale linje.

Parallelt med disse utspillene, har flere grupperinger forsøkt å ytre et ønske om en biskop med et mer konservativt ståsted. Representanter fra flere misjonsorganisasjoner har lansert Halvor Nordhaug som en kandidat som står for en mer klassisk teologi. Predikantringen i Hamar, med representanter fra praktisk talt alle kirkesamfunn i Hamar, har gitt et tydelig signal om at en ny biskop på Køhns linje gjør det umulig å samarbeide med Den norske kirke.

Til tross for disse klare signalene lanserte Bispedømmerådet 29. april sine fem kandidater:
  • Knut Andresen, domprost i Nidaros
  • Solveig Fiske, sokneprest i Løten
  • Per Otto Gullaksen, domsprost i Borg
  • Sevat Lappegard, prost i Sør-Østerda?
  • Berit Lånke, kappelan Bakklandet
”Vi har vært opptatt av å finne kandidater som kan virke samlende, og som kan videreføre den åpne og inkluderende folkekirken i Hamar bispedømme”, sier leder for Hamar Bispedømmeråd, Marit Tingelstad til Hamar Dagblad.

Jeg kjenner ikke alle disse kandidatene, men vet at flere står for Køhns radikale syn. Blir noen av disse valgt til å bli neste biskop, vil Den norske kirke fortsatt stå på sidelinjen i det tverrkirkelige samarbeidet i Hamar. En slik biskop vil ikke være ”samlende” i det økumeniske arbeidet i Hamar.

En sekt?
Er Den norske kirke i ferd med å bli en sekt? Det nytter ikke å ha folket og journalistene i ryggen hvis kirken på mange punkter forlater den bekjennelse hovedtyngden av verdens kristenhet står for. I samlivetiske spørsmål står verdens kirker nokså samlet. I homofilisaken er det synet vi har hatt i vår kirke til nå fullstendig dominerende verden over. Kirker som bryter med dette synet, blir ofte stående utenfor det tverrkirkelige fellesskap. Hvis Køhns linje blir dominerende i Den norske kirke, står den i fare for å bli isolert og sett på som en vranglærende sektkirke.

Det er ikke tvil om at Hamar bispedømme fortjener en biskop som både er et varmt og folkelig menneske. Ingen må betvile at biskop Køhn har vunnet innlendingenes hjerter ved sitt åpne og romslige vesen. Men varmhjertethet er ikke nok for å være biskop i et kirke bygget på en kristen bekjennelse. Dalai Lama er sikkert også et fint menneske, men ikke nødvendigvis skikket til å være hyrde i et kristent trossamfunn.

Kirken må passe seg for å bli en opinionskirke, styrt av folkemeninger og radikale riksmedienes tendensiøse journalistikk.

Prøvesten på bibelsyn
Det er synd at homofilisaken har blitt så viktig i debatter mellom konservative og liberale krefter. Det er så mange andre saker som er så mye viktigere. Likevel er homofilisaken nyttig fordi den avslører bibelsynet som ligger i grunnen. Alle parter i Lærenemda som har jobbet med homofilispørsmålet i Den norske kirke er enige om at Bibelen har en tydelig lære når det gjelder homofil praksis. Men de forskjellige konklusjonene avslører at mange er villige til å gå på kompromiss med Bibelen for å tilpasse praksisen til folkeopinion og samfunnsutvikling. Isolerte utsagn av Jesus, tatt ut av sin bibelske sammenheng, brukes for å rettferdiggjøre et syn som kolliderer med Bibelens lære.

Drastiske konsekvenser
Hvis kirkemøtet vedtar at en åpning for to likestilte syn i denne saken, tror jeg mange av det troende lekfolk vil forlate Statskirken. Personlig kan jeg ikke fortsette mitt medlemskap i Den norske kirke hvis dette blir utfallet. Da bør også NLM vurdere en struktur som kan ta imot flommen av misjonsvenner som ønsker en alternativ kirketilhørighet, utenfor Den norske kirke.
Oppdatert 29.03.06
Comments