Informasjon‎ > ‎Kurs‎ > ‎

Frihet i Kristus

Mange kristne når ikke sitt gudgitte potensiale i sitt disippelskap. Hva skal til for å komme ut av negative sirkler og frustrerende stagnasjon? Dette er noe av det disippelkurset "Frihet i Kristus" forsøker å svare på. 

Program og påmelding til neste kurs

En viktig nøkkel ut av uføret er å forstå at det ikke er hva du gjør som bestemmer hvem du er, men hvem du er som bestemmer hva du gjør. 

«Frihet i Kristus» er et disippelkurs som er brukt av flere hundre tusen over hele verden, ofte som en oppfølging til Alpha-kurset. Kursets mål er å hjelpe vanlige kristne til å forstå hvem de er i Kristus, hvordan den daglige kampen er, og hvordan de kan vokse i modenhet. Kurset består av undervisning, videoinnslag og gruppesamtaler. I løpet av kurset vil deltakerne bli ledet gjennom prosessen «steg til frihet», som hjelper dem til å avdekke og håndtere negativ påvirkning og åndelige konflikter. 

Grunnleggende prinsipper bak kurset er at det er sannheten i Guds ord som setter oss virkelig fri (Joh 8.31-36), og at disippelskap handler om at sinnet vårt blir fornyet (Rom 12,2). 

Kurset er utviklet av Neil T. Anderson og Steve Goss i Freedom in Christ International. Kursmaterialet vil bli oversatt fortløpende, men enkelte videoinnslag vil være på engelsk. Mer detaljer om kursinnhold og nedlastbart program finner du lenger nede på siden.


Kursinnhold

Sesjon 0: Introduksjon
En kort introduksjon i grunnsannhetene i kristen tro. Sesjonen er spesielt nyttig for de som er nye i troen. 

Del A - Nøkkelsannheter

Sesjon 1: Hvor kommer jeg fra?
Vi ser på hva menneskene var skapt til, hva vi mistet i syndefallet, og hvordan dette preger våre liv. Jesus kom for å gjenopprette livet vi hadde før fallet.  

Sesjon 2: Hvem er jeg nå?
Mange kristne ser på seg selv som kun «tilgitte syndere». Men Bibelen går enda lenger enn å si at vi er tilgitte; vi har fått en ny identitet og er blitt nye skapninger i Kristus!

Sesjon 3: Å velge å tro sannheten
Alle mennesker tror på noe. Det er det vi tror på som utgjør en forskjell. For kristne er det avgjørende at det vi tror på er i samsvar med det Gud har åpenbart i sitt ord. 

Del B - Verden, kjøttet og djevelen

Hver dag kjemper vi mot fiender som samarbeider for å dra oss vekk fra sannheten. Å forstå hvordan verden, kjøttet og djevelen arbeider vil hjelpe oss til å fornye våre sinn og stå stødig. 

Sesjon 4: Verdens syn på sannhet
Hva er ditt verdensbilde? Din bakgrunn påvirker hva som er sant og rett for deg. Men er sannheten relativ? Hvordan kan vi få Guds perspektiv på sannhet og et bibelsk verdensbilde?

Sesjon 5: Våre daglige valg
Selv om kristne har et nytt liv, kan vi fortsatt være preget av feil tanker og handlinger. Men vi trenger ikke å gi etter for «kjøttet». Hvordan kan kristne velge rett i hverdagen?

Sesjon 6: Bryte ned festningsverk
Vår oppvekst, opplevelser i fortiden og negative handlingsmønstre kan føre til «festningsverk» i våre sinn. Hvordan kan vi bryte ned disse tankebygningene ved aktivt å la våre sinn bli fornyet i lydighet til Guds ord?

Sesjon 7: Kampen for våre sinn
Hver dag står vi i en åndelig krig! Men en forståelse av hvordan Satan arbeider, og vår fantastiske posisjon i Kristus, vil hjelpe oss til å vinne denne kampen.  

Del C - Bryte fortidens grep

Gud forandrer ikke vår fortid, men vil sette oss fri fra den. Det gjør vi ved å gripe tak i det Jesus har gjort for oss.

Sesjon 8: Takle følelsene godt
Følelsene våre preges ofte av hva vi velger å tro. Vi kan bli sårbare for angrep hvis vi ikke takler følelsene våre godt. Jo mer vi overgir oss til det Gud sier er sannheten, jo mindre vil følelsene være et problem for oss.

Sesjon 9: Tilgi av hjertet
Vårt forhold til andre må ha den samme basis som vårt forhold til Gud. Mangel på tilgivelse er ødeleggende i relasjon til både Gud og medmennesker. Ved å lære å tilgi av hjertet settes vi fri fra fortiden og indre smerter. 

Steg til frihet i Kristus

«Steg til frihet i Kristus» er en systematisk prosess for å avdekke og løse personlige og åndelige problemområder. Dette gjøres ved at vi overgir oss til Gud og står imot den onde (Jak 4,7). Dette kan gjøres i grupper eller individuelt.

Del D - Vokse som disippel

Som frie i Kristus trenger vi å fortsette å vokse i modenhet. I denne delen lærer vi hvordan vi står stødig i troen og hvordan vi relaterer til andre mennesker.

Sesjon 10: Vandre i frihet hver dag
Å vandre i frihet hver dag er noe vi må øve oss på.  Vi ser på strategier for å avsløre fiendens angrep og fornye våre sinn.

Sesjon 11: Forholde oss til andre
Gud har kalt oss til å elske vår neste. Et rett forhold til Gud skal føre til et rett forhold til våre medmennesker. 

Sesjon 12: Hvor er du på vei?
Vi ser på forskjellen mellom gudgitte mål og gudgitte ønsker. Guds mål for våre liv er å bli mer lik Jesus. Å innrette livet etter dette målet vil hjelpe oss til et liv i frihet. 

Sesjon 13: Forbli på den rette sti
Vi ser på hva åtte viktige områder av livet i lys av Guds ord, og på hvordan troen skal fungere i hverdagen.