Informasjon‎ > ‎

Medlem

Personer med tilhørighet i forsamlingen kan bli medlemmer dersom de: 

  • er døpt med kristen dåp i Den treenige Guds navn. 
  • bekjenner seg til den kristne tro. 
  • gir sin tilslutning til misjonsforsamlingens lover

Medlemmer blir ført inn i misjonsforsamlingens medlemsregister. Medlemskapet løper til det blir sagt opp eller til man ikke lenger har tilhørighet til forsamlingen. Barn kan være medlemmer dersom minst en av de foresatte melder barnet inn.

Misjonsforsamlingen er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt i forhold til eventuelt hvilket kirkesamfunn de ønsker å tilhøre. De fleste medlemmene i NLM Hamar Misjonsforsamling er medlemmer i Den norske kirke. 

Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet. Medlemskap gir også valgbarhet til styret. Styret har ansvar for at medlemslistene er oppdatert før årsmøtet.

Vil du bli medlem?

Hvis du kjenner tilhørighet til forsamlingen, og møter de andre kriteriene, er du velkommen til å bli medlem.

Fyll ut innmeldingsskjemaet til høyre og meld deg inn elektronisk. Du vil få en epost som bekrefter at innmeldingen er registrert. 

Du kan også laste ned og skrive ut innmeldingsskjemaet under og levere den til forsamlingslederen eller noen i styret.

Velkommen som medlem av forsamlingen vår!


Ċ
Ole Kristian Sameien,
29. okt. 2015, 06:13
Comments