Informasjon‎ > ‎

NLMs grunnregler

Formål og basis

§1

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet heime og ute og vekke ansvar for misjonen hos vårt eget folk, utdanne, sende og underholde misjonærer, og utdanne og underholde stedlige medarbeidere som trengs på misjonsmarkene, særlig i Kina, men også i andre land.

§2

NLM bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. Det krever av sine utsendinger at de skal lære og forvalte sakramentene i samsvar med Skrift og bekjennelse.

§3

NLM består av misjonslag, foreninger og forsamlinger1 som er innmeldt i de kretsene de naturlig tilhører og som vil virke for NLMs formål etter §§ 1 og 2.

1) Misjonslag, foreninger og forsamlinger” brukes her som fellesbetegnelse på ulike typer foreninger, misjonsforsamlinger, grupper og lag både for voksne, barn og ungdom. Disse må være innmeldt i en av NLMs kretser for å kunne sende delegater til generalforsamlingen.

Ċ
Ole Kristian Sameien,
18. nov. 2009, 05:49
Comments