Informasjon‎ > ‎

Smågrupper

LIFE-grupper

Ønsker du å være en del av et mindre fellesskap? I tillegg til forsamlingens søndagsmøter anbefaler vi folk å være med i et mindre fellesskap. Kanskje er LIFE-grupper noe for deg?

Forsamlingen har flere smågrupper, men fra høsten 2015 vil vi satse på såkalte LIFE-grupper. LIFE står for "Living Intensely For Eternity", og er en betegnelse på smågrupper som brukes både i Norge og utlandet.

LIFE-gruppene organiseres etter en modell som er beskrevet i boka "De tusen hjem", som vi også bruker som ressurshefte i arbeidet. LIFE-gruppene er normalt sett kjønnsdelta grupper som samles annenhver uke mellom kl. 20:00 og 22:00. Kvinnene samles i partallsuker og mennene i oddetallsuker. Vi har også blandede LIFE-grupper.

Hver gruppe har en gruppeleder som får veiledning og gruppelederkurs. 

En samling består av 4 deler:
  • Menneske til Gud
  • Gud til menneske
  • Menneske til menneske
  • Menneske til verden
I smågruppene bruker vi også noe som vi kaller BRO-kort, hvor vi ber for mennesker vi møter i vår hverdag. BRO står for bønn, relasjoner og ord, og betyr at vi ber, skaper relasjoner til og snakker med mennesker i vårt nettverk som vi ønsker å nå med Guds kjærlighet.

Andre foreninger / bibelgrupper

Vi har også en del andre små fellesskap:


Ta kontakt om du ønsker å bli med i en smågruppe.