Informasjon‎ > ‎

Styret

Forsamlingen ledes av et styre på minst fem medlemmer som blir valgt av årsmøtet. Styret velges blant misjonsforsamlingens medlemmer. Styremedlemmene må være lojale mot den læremessige basis i NLMs grunnregler, og arbeide etter retningslinjene i dokumentet "Styrearbeid i NLM Hamar Misjonsforsamling" (se vedlegget under). 

Misjonsforsamlingens styre har ansvar for å lede arbeidet i samarbeid med forsamlingslederen i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøtet, regionsårsmøtet og generalforsamlingen. Styret er særlig opptatt av å styrke barne- og ungdomsarbeidet, forkynnervirksomheten og nybrottsarbeidet. Styret nedsetter komiteer og tjenestegrupper som forsamlingen har behov for. 

Styret forbereder misjonsforsamlingens årsmøte og legger frem sakliste, årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett og eventuelt andre saker. Styret har ansvar for at medlemslistene er oppdatert før årsmøtet. 

Styret arrangerer fellesskapsmøter for alle med tilhørighet i forsamlingen minst to ganger i året. Fellesskapsmøtene har en rådgivende funksjon. På fellesskapsmøtene skal det settes av god tid til samtale om arbeidet.

Les mer om styret i Lover for NLM Hamar Misjonsforsamling

Ċ
Ole Kristian Sameien,
19. apr. 2010, 09:04
Comments