Informasjon‎ > ‎Undervisning‎ > ‎

E100 - "Den store reisen"

E100 står for hundre essensielle bibelavsnitt. De fleste tekstene består av et–to kapitler, og kan leses på 5–15 minutter. Målet er at de 100 tekstene skal være en hjelp til å oppdage Bibelens røde tråd. Det er 50 tekster hentet fra Det gamle testamentet og 50 fra Det nye testamentet. Tekstene er inndelt i 20 "stopp", med fem tekstavsnitt i hver. 

E100 er innom alle de bibelske stilartene: historiske og profetiske bøker, poetiske bøker, så vel som evangelier, brev og apokalypser. 

Det er Scripture Union (Bibelleseringen) som står bak utvalget og ressursene som følger med. I NLM Hamar Misjonsforsamling ønsker vi å gi god systematisk bibelundervisning, og vil derfor fra 2013 bruke tema fra E100 som utgangspunkt for:
  • talene på søndagsmøtet
  • undervisningen i søndagsskolen
  • samtaleopplegg i smågruppene.
I tillegg ønsker vi å utfordre folk i forsamlingen til å bruke E100 i sitt personlige bibelstudum. 

Hvordan bruke ressursene? 

Bibelleseplan

Leseplanen E100 kan brukes på egen hånd. Men det kan være en fordel å legge ut på denne reisen sammen med andre, slik at en gjensidig kan oppmuntre hverandre til å gjennomføre hele reiseplanen. Ta med en venn eller kollega et medlem av familie, eller reis sammen med en gruppe. Sammen kan dere hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre underveis. 

Målet er ikke å komme igjennom alle bibelavsnittene på kortest mulig tid, men at en kommer igjennom det... Velg framdriften som passer deg!

E100-leseplanen er et kort med en oversikt over de 100 bibeltekstene, med noen enkle tips for personlig lesning og et praktisk verktøy for å se hvor langt du er kommet. Du får kjøpt leseplanen i forbindelse med møtene i Brukshuset for kr 10,-.

Hvis du bruker Bibel på mobil eller nettbrett, anbefaler vi YouVersion.com. Der kan du søke opp E100-leseplanen, og bruke den i app'en. Det finnes også en egen E100 app for iPhone/iPad. 

Samtaleguide

Samtaleguiden er et hefte som inneholder spørsmål til 20 samlinger. Det egner seg både til personlig bibelstudium og gruppesamtale i smågrupper. NLM Hamar Misjonsforsamling tilbyr ett studiehefte til hver smågruppe, men heftet kan også kjøpes for kr 35,-.

I smågruppen kan dere dele tanker som meldte seg da dere leste bibeltekstene: Så dere noe nytt? Opplevde dere noe spesielt? Har dere spørsmål til det dere har lest? Bruk i tillegg spørsmålene i dette heftet. Spørsmålene er ikke obligatoriske, men kan fungere som impulser til samtale om bibeltekstene. 

Forkynnelse for voksne og barn

Ved å kombinere prekentekster, samtaleopplegg for smågrupper og søndagsskoleopplegg tror vi at vi kan tilby god og systematisk undervisning for både små og store. På søndagene vil vi veksle på å ta for oss et fem tekster fra GT og fem fra NT. Samtaleopplegget i smågruppene kan også tilpasses det som er det aktuelle temaet kommende søndag. 

Søndagsskolelederne og talerne har tilgang til ulikt materiell som kan brukes under forberedelsene. Det finnes også ressurser på nettet som kan brukes. Les mer på:

E100 og NLM Hamar Misjonsforsamling

Vi har satt av 2013 til å prøve ut dette opplegget. Framdriften vil være slik at vi vil gå igjennom et "stopp" - 5 tekser (5 søndager) fra GT, og de neste 5 søndagene blir det tekster fra NT. Vi vil evaluere opplegget, først i løpet av våren, for å se om dette er noe vi vil fortsette med neste år. I tilfelle vil vi komme igjennom alle de 100 tekstene på 2,5 år. Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt
Comments