Informasjon‎ > ‎Undervisning‎ > ‎

Hvem sier dere at JEG ER?

Jesus stilte dette spørsmålet første gang til sine disipler. Allerede tidlig mens Jesus gikk rundt her nede, var det mye folkesnakk om hvem han var. Det var mange meninger som spriket i alle retninger. Det var interessant nok å kunne ramse opp alle teoriene som florerte, men Jesus pekte på sine nærmeste og sa: "Og dere," spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" (Matt 16,15). Jesu sanne identitet var et aktuelt spørsmål den gangen, og det er like aktuelt i dag. Hva vi tror om Jesus utgjør den store forskjellen.

De tolv temaene i denne undervisningen er hentet fra studieheftet "Hvem sier dere at JEG ER?" som er tilgjengelig fra NLMs hovedkontor. Studieopplegget er godkjent for støtte gjennom Norsk Kristelig Studieråd. Talene ble holdt av Ole Kristian Sameien på NLM Hamar Misjonsforsamlings møter gjennom året 2010, og ble lagt ut her etter hvert.