08. Jesus er Guds Lam


Åp 5,6-14

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Hvordan skal vi tenke om et uttrykk som dette: "Fremtiden er i våre hender". Se Jak 4,13-15.
  2. Hvem er disse som tilber i den himmelske tronsalen? Hvor mange grupper er representert?
  3. Vil du også en gang være med i dette lovsangskoret? Samtal litt om disse strofene:
    "Kan du synge den nye sangen, synder som ferdes på sorgens jord? Å den synges alt hist av mangen som seg nå fryder ved himlens bord. Men de lærte den først her nede, den gang til Golgata de kom". (Sangboken nr 195)
  4. Hva betyr det for oss at det er "det slaktede lam" som har framtiden i sine hender?
  5. Hva vil du svare om noen sier til deg: "Jeg holder på å gi opp å være en kristen. Jeg er så uren og stygg. Jeg har egentlig lyst til å synde, og er ganske likegyldig til Jesus og hele pakka!"

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments