04. Jesus er Guds Sønn


Mark 1,9-11

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!

Forslag til samtalespørsmål

  1. Samfunnet vi lever i gjør at mange føler seg mislykkede og verdiløse. Hjelp hverandre til å se hvem vi er i Jesus, og hvordan vi kan formidle det videre til menneskene rundt oss.
  2. Ander du hvor høyt Gud elsker deg nå han var villig til å ofre sin Sønn, "den elskede", for deg?
  3. "Likesom Faderen har elsket meg, elsker jeg dere. Bli i min kjærlighet". Hvordan kan vi praktisere dette r¨det fra Jesus?
  4. Hva mener vi med å si at Jesu dåp var en innvielse?
  5. Hva er det spesielle ved Jesu dåp? Hva er det som gjør at den skiller seg ut fra den kristne dåpen?

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments