05. Jesus er Hyrde


Joh 10,11-18

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Hva gjør Jesus til "den gode hyrde" (v 11)l?
  2. Hva kjennetegner gode hyrder / ledere?
  3. Hva kjennetegner dårlige ledere / leiekarer?
  4. Snakk sammen om utfordringen v 16 gir oss!
  5. Les Salme 23! Hva innebærer det å ha "Herren til hyrde"?

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001.
Comments