12. Jesus er Konge


Matt 21,1-9 og Åp 19,11-16

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Dann dere et bilde av Jesus på den hvite hesten ved å studere teksten.
  2. Hva tror dere det betyr at Jesus skal dømme og stride med rettferdighet?
  3. Hvordan forstår dere uttrykket "krigen på korset"? Se Kol 2,13-15.
  4. Hvordan kan vi ta på alvor at Jesus er kongenes konge?
  5. Les Jesu siste hilsen til sine da han forlot denne verden. Apg 1,6-11.
  6. Les Åp 22,17. Der er Bibelens siste innbydelse. Ånden (Guds Ånd) og bruden (Guds folk) sier kom til Jesus. Så følger en innbydelse til å motta frelsen for intet. Snakk sammen om å være rede til å møte Jesus.

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments