10. Jesus er Livet


Joh 11,17-27

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

 1. Fortell for hverandre opplevelser fra sykebesøk eller begravelser.
 2. Les Joh 5,24-29. Her taler Jesus om to ting:
  - det som skjer når vi hører og tar imot Guds ord v. 24-25. Hva skjer?
  - det som skal skje ved den endelige oppstandelsen v. 28-29. Hva skal skje?
 3. Det er tre slags død og liv: fysisk, legemlig og åndelig!
  Hjelp hverandre til å forstå livsløpet til Lasarus:
  Lasarus ble født - ble gjenfødt - ble syk - døde - sto opp igjen fra de døde - døde igjen - legemet hans ble lagt i grava og ånden hans gikk hjem til Jesus - en dag skal Lasarus komme ut av grava nummer to med et herlighetslegeme for evig.
 4. Hvordan vil livsløpet til de som ikke mottar Jesus, se ut?

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments