09. Jesus er Lyset


Joh 1,1-12

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Vurder påstanden: Det er først når du har et personlig forhold til den sanne Gud at du kan bli et sant menneske.
  2. Hvilke forutsetninger må være til stede for at du kan lyse for andre?
  3. Hvordan kan en vite hvordan Gud vil en skal leve?
  4. Hva kan en gjøre for å vite hvor Gud vil bruke en?
  5. Hva skal vi tenke om alle folkegruppene som ennå er uten lyset fra evangeliet? Har vi noe ansvar?

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments