03. Jesus er Sann Gud


Joh 8,51-59

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Hva er det ved Jesus som gjør det vanskelig å tro på ham?
  2. Jesus hadde fire brødre. De trodde ikke på ham mens han gikk her nede på jorda. Synes dere det er overraskende? Hva tror dere grunnen er til det?
  3. Tenk deg at du bodde i nabolaget til Jesus i Nasaret og så ham som barn, ungdom og voksen. Hva ville du tenkt og sagt om ham? Ville du kanskje ha mobbet ham?
  4. Hvorfor var det så viktig at Jesus ble et ekte menneske?
  5. Hva om vi feiret bare jul og ikke påske? Hva hadde påske vært uten jul?
  6. Hva vil du spesielt tenke på neste gang du feirer jul?

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments