06. Jesus er Sannheten


Joh 14,1-6

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Prøv å finne flere personer i Bibelen som understreker at Jesus møter oss med nåde og sannhet.
  2. Hva betyr det for deg at Jesus er Sannheten, og at han vet hele sannheten om deg?
  3. Slå opp i 2Mos 34,6. Her beskriver Gud seg selv. Snakk om det som står her.
  4. Snakk om hvordan vi møter mennesker som har falt på ulike måter. Møter vi dem slik Jesus gjør?
  5. Snakk om det ansvaret vi som kristne har når det gjelder å vise omsorg og tilgivelse. Se Ef 4,32.
  6. Hvilke konsekvenser får det for oss at Jesus er den eneste veien til evig liv? Les Joh 14,6 og Apg 4,12.

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001.
Comments