07. Jesus er Vintreet


Joh 15,1-8

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Jesus sa at han er vintreet, og vi er grenene. Noen framstiller dette som om Jesus er stammen. Hva blir forskjellen i disse framstillingene?
  2. Les Gal 5,22-23. Fortell hverandre om hvordan de har opplevd fruktene hos andre.
  3. Tenk nøye gjennom hverdagen din. Hva vil det si å bære frukt?
  4. Hva tror du kjennetegner de grenene som gartneren tar bort?

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments