11. Jesus er Yppersteprest


Hebr 9,11-14

Forslag til samtaleopplegg

Hjelp hverandre!

Spør hverandre! Svar hverandre! Oppbygg hverandre! Hjelp hverandre til å finne måter å anvende teksten på i det praktiske livet!
Tips: Gi hverandre noen gode råd om hvordan dere kan bli godt kjent med Jesus.

Forslag til samtalespørsmål

  1. Si noen ord om helligdommen - om Kristus som yppersteprest - om ordet forløsning.
  2. Les Hebr 7,24-28 og Hebr 9,24. Forsøk å forklare for hverandre det som står i disse versene.
  3. Hvilke konsekvenser ville det hatt for oss om Jesus ikke hadde vendt tilbake til himmelen for å være ved Faderens høyre hånd?
  4. Les 1Joh 2,1-2. Hvordan kan vi bruke denne "oppskriften"? Del erfaringer med hverandre.

Be sammen!


Spørsmålene er hentet fra heftet "Hvem sier dere at JEG ER?", laget til UL2001. 
Comments