Informasjon‎ > ‎Undervisning‎ > ‎

Kjærlighet og konfliktterapi


Kjærlighet og konfliktterapi i 2 Kor 7

2Kor 6,11-13

11 Vi har talt åpent ut til dere, korintere! Vårt hjerte har utvidet seg!
12 Dere har ikke trangt rom hos oss, men i dervi Ingen es eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like!
13 Jeg taler som til barn: Også dere må utvide hjertene!

2Kor 6,18

18 Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.

2Kor 7,1-16

1 Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt!
2 Gi oss rom! Ingen har vi gjort urett. har ødelagt. Ingen har vi utnyttet.
3 Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at dere er i våre hjerter, for at vi kan høre sammen i død og liv.
4 Jeg har stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått glede i overflod i all vår trengsel.
5 For heller ikke da vi kom til Makedonia, hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter: Utenfor oss var det strid og inne i oss frykt!
6 Men Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom.
7 men ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst han selv var blitt trøstet med hos dere.» «Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nidkjære dere nå er for meg. Dette gjorde meg enda mer glad.»
8 For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid.
9 Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere, var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss.
10 For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.
11 Se, hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn: iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! På alle måter har dere vist at dere er rene i denne saken.
12 Når jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett. Men det var for at den nidkjærhet dere har for oss, skulle bli åpenbart hos dere, for Guds åsyn.
13 Ved dette er vi blitt trøstet. Og i tillegg gledet vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt. For dere har alle vært med på å stille hans ånd til ro.
14 Så når jeg har rost dere overfor ham, så er jeg ikke blitt til skamme. Likesom vi i alle ting har talt sant til dere, så har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sannhet.
15 Og hans hengivenhet til dere er enda større når han minnes den lydighet dere alle viste, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven.
16 Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i alle ting.

Bibelteksten er hentet fra Norsk Bibel.
Se også Bibelselskapets utgave.

"Bli sterkere i å elske, bekrefte, besøke og trøste i Jesu navn" Samtalespørsmål

  1. Taleren var opptatt av konfliktterapi som et slags følelsesmessig etterarbeid etter en tøff opplevelse. I Korint handlet det om et oppgjør i menigheten. I hvilken grad tror du dette er aktuelt på jobben, på skolen, blant venner, innen familien?
  2. Tør du å ta fram vanskelige opplevelser av konflikter du har stått i, og si litt om hva som ble utgangen av dem?
  3. Har du selv fått bidra med konfliktterapi noen gang?
  4. Det er viktig å få et rikere følelsesspråk, sa taleren. Hva mente han med det? Hvordan kan vi gjøre det?
  5. Hvordan kan vi på en ekte måte bekrefte folk? Hvordan kan vi på en ekte og kristelig måte gi mennesker trøst og håp?
Comments