Informasjon‎ > ‎Undervisning‎ > ‎Temasider‎ > ‎

Nåde og sannhet

Da Apostelen Johannes ville gi en karakteristikk av Jesu vesen, brukte han to ord: nåde og sannhet (jf. Joh 1,14). Jesus viste en romslig raushet overfor mennesker rundt seg. Han møtte syndige mennesker med nåde og tilgivelse. Derfor ble han kalt synderes

Av Ole Kristian Sameien
Jesus satte samtidig grenser. Han var ikke redd for å tale sannheten om Guds vilje, og var kompromissløs i forhold til Guds ord og bud. Han var ikke kommet for å ”se gjennom fingrene” med synd, men for å oppfylle loven og sone all verdens synd på korset.

Som kristne er vi kalt til å ha Jesu sinnelag – Jesu holdning – til hverandre og til verden rundt oss. Dette betyr at vi som kristne skal møte mennesker med nåde, og la Guds kjærlighet prege vårt forhold til alle mennesker. Samtidig har den kristne kirke et profetisk kall: å peke på hva Guds ord sier i aktuelle spørsmål, selv om det kan koste.

Denne dobbelheten er vanskelig å leve opp til i en tid som nå. Ofte blir kristne oppfattet som moraliserende og fordømmende om vi sier at noe er absolutt rett eller galt. Det er politisk ukorrekt å være klassisk bibeltro kristen i dag. Ironisk nok blir kristne som vil forkynne det Bibelen sier hånet og brakt til taushet i toleransens navn. Den relativistiske åndsmakt er i sin natur intolerant, noe som viser seg tydelig i folkeopinionens behandling av mennesker som tenker annerledes. Medienes mobbing av en stakkars kappelan i Hareid er et grelt eksempel på dette.

Bibelen har aldri lovet at du vil bli populær av å være Guds profetiske talerør i din samtid. Og nettopp dette er Guds kirke kalt til å være i Norge i dag.

Det er ikke rart at mange føler seg maktesløse på grunn av utviklingen i tiden. Men vår Gud er historiens Herre. Han vil få det siste ord i saken, og hans Ord står evig fast. Midt i vår tid må vi be om Jesu sinnelag i møte med menneskene rundt oss. Slik som Jesus var full av nåde og sannhet skal også vi møte mennesker med respekt og kjærlighet – samtidig som vi må våge å være tydelig på hva Bibelen sier.
Oppdatert 27.10.04
Comments