Informasjon‎ > ‎Undervisning‎ > ‎Temasider‎ > ‎

Påsken - en demonstrasjon

En mann kom en gang gående forbi et antikvariat. I butikkvinduet så han en bok med tittelen ”How to hug”. Siden han var i en lett romantisk stemning, gikk han inn i butikken for å kjøpe boken.

Av Ole Kristian Sameien
text_6604
Se Jesusfilmen
Inne i antikvariatet ble mannen skuffet. Han oppdaget at han hadde sett feil. Boka var bare det 7. bind i et engelsk leksikon som omhandlet temaene mellom ”How” og ”Hug”.

Hva er kjærlighet?
Det første spørsmålet vi må stille oss er dette: Hva er ekte kjærlighet? Vi bruker ordet kjærlighet og verbet ”å elske” i mange forskjellige sammenhenger. ”Jeg elsker pizza”, ”jeg elsker fotball”, eller det mer romantiske: ”jeg elsker han eller henne!”. I filmer og såpeserier knyttes kjærligheten ofte til sex. Ofte brukes ordet kjærlighet, selv om det kanskje bare er snakk om tilfeldig sex etter en fest på byen. Er det rart at folk blir forvirret når ordet kjærlighet brukes så galt?

Når Bibelen taler om Guds kjærlighet, handler det om kjærligheten som elsker på tross av. Dette er typisk for kjærligheten mellom foreldre og barn. Man kan også finne eksempler på mennesker som selvoppofrende har gått inn i de verste situasjoner for å hjelpe andre.

Gud er kjærlighet
I 1Joh 4,8 står det at ”Gud er kjærlighet”. Da Johannes skulle velge hvilket ord han skulle bruke om kjærlighet, skrev han at Gud er en slik selvoppofrende, uegoistisk kjærlighet. Gud er kjærlighet, og han elsker oss på tross av vår ufullkommenhet og våre svik. Han elsker oss med en evig og uuttømmelig kjærlighet selv om vi fortjener det totalt motsatte.

Guds kjærlighet viser seg i handling
Så hva er egentlig Guds kjærlighet? Er det en følelse vi kan ha: ”Ah, Gud er så glad i meg”? Er det en følelse Gud har for oss: ”Ah, så glad jeg er i disse menneskene”?

Jeg tror nok Gud har et bankende hjerte for alle mennesker, men det stoppet ikke der. Kjærligheten ble til kjærlighetshandlinger. Det står noen fantastiske vers om dette i Bibelen:

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere. (Rom 5,8)

Bibelen forteller oss at Gud elsket oss så høyt at han sendte sin eneste Sønn, Jesus, til å dø for våre synder. Jeg elsker dette ordet i Romerbrevet. For det første forteller det om en Gud som demonstrerer sin enorme kjærlighet til oss slik vi er, som syndere som i utgangspunktet hadde gjort oss alt annet enn fortjent til å bli elsket. For det andre understreker verset at Jesu død for oss er Guds stadige demonstrasjon av sin kjærlighet. Gud viser – i presens – sin kjærlighet ved at han grep inn i menneskenes historie og frelste oss! Hver gang du hører (ser en film) om at Jesus døde for dine synder på korset – hører du Guds konstante kjærlighetserklæring lyde. I 1Joh 4 skriver Johannes om noe lignende:

Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1Joh 4,9-10)

At noe blir åpenbart betyr at noe som før var skjult blir avdekket og gjort tilgjengelig. Jesus kom for å åpenbare for oss hvem Gud er. Den som ser Jesus – ser Gud. I Jesu menneskelige kropp banket Guds hjerte. Den som fikk se inn i Jesu øyne, fikk se et glimt av Guds kjærlige blikk. Er det rart at mennesker ble forvandlet i møte med Jesus?

Kjærlighetens mål
Så hva er ”ekte” kjærlighet? Kjærligheten er ikke det at vi har greid å elske Gud. Kjærligheten er at Gud ”har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder”. Og det fører oss videre til kjærlighetens mål:

Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. (1Joh 4,17-18)

”Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag,” sto det. Det betyr noe helt fantastisk. Fordi Gud elsker oss og gav sin Sønn til å gjøre opp for alt det gale vi har gjort og kommer til å gjøre, kan du ha frimodighet i møte med Den hellige Gud. Den som får erfare Guds kjærlighet gjennom hva Jesus har gjort for seg, vil erfare hvordan frykten drives ut og erstattes av frimodighet og glede fremfor Gud. Du får stå for Guds trone i Jesus, og det er ”ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus” (jf. Joh 8,1). I verset før skriver Johannes det slik:

Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. (1Joh 4,16)

Du kan få lære å kjenne den kjærlighet Gud har til oss. Den er tilgjengelig. Den er til å stole på. Mange tror at dette ikke er tilgjengelig for dem, og ser kun på seg selv og sin uverdighet. Gud oppfordrer deg til å løfte blikket. Vekk fra deg selv og din manglende evne til å tro. Du skal få se på Jesus – og rette dine tomme hender til ham. Så skal du få si: ”Jesus, ta meg som jeg er”. Så vil Jesus møte deg, ta av deg det skitne og ikle deg det rene. Du får bli i Gud og erfare at Gud vil ta bolig i ditt hjerte.

Påsken - en kjærlighetsdemonstrasjon
I påsken hører vi om Jesu lidelse og død. Det er tilsynelatende en nokså dyster historie. Men dypest sett er det en kjærlighetserklæring: Gud var villig til å gjøre alt for å redde deg! Hør kjærlighetserklæringen og gi din respons. Du responderer i tilfelle ikke bare til en som døde for deg. Jesus sto opp igjen for at du kan ha fellesskap med ham - her og nå.

God påske!
Oppdatert 31.03.06
Comments