Nyheter‎ > ‎

Asylsøkeren Jesus

lagt inn 29. jan. 2015, 03:28 av Ole Kristian Sameien   [ oppdatert 29. jan. 2015, 03:32 ]
Jesus vet hvordan det er å bli forfulgt. Han var flyktning og asylsøker da han med sin familie rømte fra kong Herodes til eksil i Egypt. Gjennom sin tjeneste opplevde han stadig fiendskap og motstand, noe som til slutt endte med offentlig trakassering og henrettelse. 

Jesus identifiserer seg med alle dem som blir forfulgt for sin tro. Da Jesus konfronterte Saul for hans kristendomsforfølgelse, var den klare meldingen at det var Jesus selv som ble forfulgt (Apg 9,4). Alt som blir gjort eller forsømt i forhold til Jesu “minste søsken”, er omsorg eller neglisjering av Jesus selv (Matt 25,40.45). 

Det er mange kristne asylsøkere i Norge i dag som kommer fra land med brutal religionsforfølgelse. Mange av dem blir ikke trodd av norske asylmyndigheter. Deres reelle frykt blir ignorert og bagatellisert. De får avslag med beskjed om at de kan reise hjem og praktisere sin tro i det private - et svar som avslører hvor lite myndighetene vet om normalt kristenliv og religionsfrihet som grunnleggende menneskerettighet. 

Forfølger Norge kristne i dag? Ikke direkte. Men om vi lar være å gi beskyttelse til forfulgte som banker på vår dør, er vi med på en indirekte forfølgelse. Vi blir brutale forfølgeres utstrakte arm om vi lukker vår dør, og sender forfulgte hjem til trusler om vold og represalier. 

Hva om det var Jesus som søkte asyl? Hva om det var Jesus som banket på din dør og ba om din beskyttelse? Som kristen er det min plikt å se på alle forfulgte kristne som Jesus selv, og handle deretter. 

Det er mange rundt omkring i kirker og bedehus som til daglig gjør mye for sine lidende brødre og søstre i troen. Det ser vi gjennom engasjementet rundt enkeltpersoner og saker i hele landet. Likevel savner jeg en større protestbevegelse blant kristne i Norge. Vi trenger en kraftigere og mer samstemmig røst fra kristenheten som tydelig understreker at retur av forfulgte som ber om beskyttelse er feil og direkte uetisk - om myndighetene er rødgrønne eller blåblå. Det er også i strid med de menneskerettighetene Norge er forpliktet på. 

Comments