Nyheter‎ > ‎

Ledet av Gud

lagt inn 2. jan. 2014, 09:17 av Ole Kristian Sameien
Hva vil det si å være ledet av Gud? De fem første søndagene i 2014 vil talene fokusere på israelsfolkets ørkenvandring på vei til det lovede landet. Gud åpenbarte sin vilje og karakter for folket, men stadig vendte de ryggen til sin utfrier. Men Gud er trofast og gjennom 40 år dannet han seg et folk ute i de golde landskapet. Dette folket ledet han inn i løfteslandet.

Ofte kan vi tenke at Guds ledelse er noe overnaturlig og fjernt. Vi hører om folk som ser skriften på veggen og blir ledet på underlig vis. Noen har det slik. Men kanskje opplever du lite av dette i din hverdag. Så tenker du at Guds ledelse er noe irrelevant og uaktuelt for deg. 

Men Guds ledelse er ikke noe fjernt og uhåndgripelig. Gud har åpenbart sin vilje i sitt ord. Budene sier noe om hva som behager Gud og ikke. Dessuten har Jesus Kristus vist oss hvem Gud er. "Den som har sett meg, har sett Faderen," sa Jesus. Han kalte mennesker til å være etterfølgere, og følge hans eksempel. Du trenger ikke skriften på veggen for å vite Guds vilje når du har skriften i Boka. Dessuten har Gud gitt oss Den Hellige Ånd for å hjelpe oss til å kjenne på innsiden hva som behager Gud. Paulus skriver: "Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne." (Rom 12,2)
Comments