Nyheter‎ > ‎

NaMu-rapport med handlingsplan

lagt inn 4. mar. 2014, 05:14 av Ole Kristian Sameien
Våren 2013 satte styret for NLM Hamar Misjonsforsamling ned en arbeidsgruppe for å kartlegge hvordan forsamlingen fungerer i lys av de åtte kvalitetene definert i Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Arbeidsgruppen, som besto av Tove Stang Karlsen, Arne Løitegård og Ole Kristian Sameien, gjennomførte en spørreundersøkelse 2. og 3. juni 2013. 24 tilfeldig utvalgte personer i forsamlingen deltok på undersøkelsen og besvarte spørreskjemaene. Resultatet ble en “menighetsprofil” som viser hva som fungerer godt og hva som kan fungere bedre i forsamlingen vår. 


Basert på menighetsprofilen, ble det i tillegg gjennomført en “workshop” i forbindelse med søndagsmøtet 29. september. Dette ga flere i forsamlingen mulighet til å komme med innspill, spesielt om søndagsmøtene og bønnens plass i forsamlingen.  

Basert på menighetsprofilen og andre innspill, har styret gjort en analyse og satt opp en handlingsplan for å ta vare på de positive kvalitetene i forsamlingen og videreutvikle arbeidet på områder der vi står svakere. Styret har også satt opp noen prioriterte tiltak som vi mener må få et spesielt fokus i tiden fremover. Målet er at forsamlingen skal utvikle seg i riktig retning, særlig på de svakeste områdene, ved neste undersøkelse. 

På årsmøtet 3. mars ble rapporten og handlingsplanen presentert, med en god og konstruktiv samtale i forlengelsen. 

Basert på menighetsprofilen og analysen, vil vi jobbe etter følgende handlingsplan på fire fokusområder:


Hva

Tiltak

Ansvarlig - frist

Status

Bønn / forbønn / lovsang

• Tilby forbønn i møtene / bønnekrukker / bønnevandring

• Organisere folk i bønnetjeneste

• Styret reviderer instruks for møteledere innen våren 2014.

• Styret organiserer en bønnetjeneste innen 2014.

03/2014: I gang med tiltak på møtene.

Søndagsmøtene

• Sammenhengende sang i møtene

• Legge til rette for mer vitnesbyrd / budskap

• Styret reviderer instruks for møteledere innen våren 2014.

03/2014: I gang med tiltak på enkelte møter.

Smågrupper

• Bevisstgjøring rundt lederskap

• Samlinger / kursing av ledere

• Styret utarbeider en strategi for smågruppene innen våren 2014.


Tjeneste

• Nådegavekurs

• Kontakt mellom styre / ledergruppe og folk i forsamlingen, få på plass flere “mellomledere”.

• Forsamlingsleder arrangerer nådegavekurs etter behov.

• Styret planlegger og gjennomfører en telefonrunde.

- Strukturkart

03/2014: I gang med nådegavekurs.


Du kan laste ned hele dokumentet nederst på denne siden
Ċ
Ole Kristian Sameien,
4. mar. 2014, 05:14
Comments